Project R-915

Titel

Plasmadepositie van geleidende polymeercoatings bij atmosferische en intermediaire druk.

Abstract

Overeenkomst tussen onderzoeksgroep VITO (LUC) en de Vlaamse instelling voor technologisch onderzoek, afgesloten op 15 oktober 2003, inzake de ondersteuning van het onderzoek op het domein van plasmadepositie van geleidende polymeercoatings bij atmosferische en intermediaire druk

Periode

15 november 2003 - 14 november 2006