Project R-1191

Titel

Synthese en karakterisatie van n-type geconjugeerde polymeren: studie van structuur-eigenschap relaties.

Abstract

De doelstellingen van het project zijn tweeledig: 1. de mogelijkheden en beperkingen onderzoeken van de beoogde polymerisatieroutes voor de synthese van verschillende klassen van potentieel n-type polymere halfgeleiders 2. een sterke koppeling uitbouwen tussen het synthetische werk en de studie van de elektronische eigenschappen van deze materialen, cfr. bepaling mobiliteit van elektronen als ladingsdragers en het reductief elektrochemische gedrag van deze materialen. Dit met het doel meer inzicht te verwerven in het verband tussen de moleculaire structuren en het n-type elektronisch gedrag van deze halfgeleiders.

Periode

01 oktober 2004 - 30 september 2008