Project R-1238

Titel

Ontwikkeling van nanogestructureerde dunne filmen door gebruik te maken van multifunctionele geconjugeerde polymeren en fullereenderivaten

Abstract

De primaire doelstelling van dit onderzoeksproject is materiaalsystemen te ontwikkelen die via de introductie van specifieke interacties gerichter aanleiding geven tot een nanogestructureerde morfologie. De hiervan afgeleide doelstelling is dan een inzicht te verwerven in de rol van de nanogestructureerde morfologie op de opto-elektrische eigenschappen van het materiaalsysteem in een dunne film. Daartoe zal in de eerste plaats de synthese betracht worden van geconjugeerde polymeren die multifunctioneel zijn. Dit moet toelaten op een variatie van specifieke interacties in te spelen. Verder willen we deze doelstelling bereiken voor zowel PPV-achtige systemen als voor poly(thiofeen)-achtige derivaten. Deze keuze is gebaseerd op de uitgebreide kennis die aanwezig is binnen de onderzoekseenheid aangaande de verkregen morfologie voor een mengsel van deze type geconjugeerde polymeren met fullereenderivaten, meer bepaald voor OC1C10-PPV en P3HT (figuur 1). De P3HT-achtige derivaten zullen gesynthetiseerd worden via de hoger vermelde Rieke methode, dus via organozinkverbindingen. De belangrijkste uitdaging hier is de synthesemethode zo te kunnen gebruiken dat hoge moleculaire gewichten verkregen worden (Mw > 30.000). Ook zullen, teneinde hogere doelstelling te realiseren, in deze studie naast PCBM (figuur 1) ook andere fullereenderivaten in beschouwing genomen worden.

Periode

01 oktober 2007 - 30 september 2009