Project R-1834

Titel

Ontwerp en ontwikkeling van molecular imprinted polymers met hoge affiniteit voor het template op basis van één bouwsteen.

Abstract

Dit onderzoeksproject concentreert zich specifiek op het ontwikkelen van nieuwe syntheseroutes om Molecular Imprinted Polymers (MIPs) te synthetiseren. MIPs zijn synthetische polymere analogen van anti-lichamen, m.a.w. moleculen die als receptor kunnen dienen voor andere moleculen. In deze zin zijn ze een mogelijk onderdeel van een sensorsysteem voor biomoleculen. Door gebruik te maken van een ┐template molecule└ in aanwezigheid van alle componenten om de MIP te synthetiseren wordt een nano-poreuse matrix verkregen met een affiniteit voor het gebruikte ┐template molecule└. We stellen ons tot doel methoden te ontwikkelen die de heterogeniteit aan bindingsplaatsen beperken, zodanig dat MIPs verkregen worden die naast een hogere capaciteit tevens een hogere selectiviteit en specificiteit vertonen. Dit wensen we te realiseren door de crosslinker actiever te betrekken bij het binden van het ┐template└ molecule. Dit zal gebeuren door de synthese van multifunctionele crosslinkers waarbij naast de functionele groep, die instaat voor polymerisatie, ook functionele groepen aanwezig zijn die een actieve rol spelen in het aanleveren van de zwakke interacties voor het binden van het ┐template└.

Periode

01 oktober 2009 - 31 januari 2010