Project R-795

Titel

Compatibiliteit van een ontsmettingsvloeistof voor transportwater voor fruit.

Abstract

Huwa-San TR-50 is een chloorvrij ontsmettingsproduct dat toegepast wordt voor de ontsmetting van verschillende watersystemen. Bij de sortering van fruit (peren en appelen) wordt gebruik gemaakt van watersorteereenheden. Deze eenheden zijn opgebouwd uit verschillende sorteerkanalen gevuld met water waarin het fruit getransporteerd wordt naar de uiteindelijke verpakkingszone. Men maakt gebruik van een gesloten watersysteem waarbij enkel het verlieswater gecompenseerd wordt door vers water. Vermist dit water slechts enkele malen per jaar wordt ververst is de microbiële vervuiling zeer hoog wat de houdbaarheid en kwaliteit van het fruit negatief kan beïnvloeden. Huwa-san TR-50 biedt de mogelijkheid om bij aangepaste dosering in het transportwater de microbiële verontreiniging aanzienlijk te verlagen. als milieuvriendelijk product is het een geschikt alternatief voor chloorhoudende desinfectans producten. Het doel van dit project is na te gaan of Huwa-San TR-50 kan aangewend worden voor het desinfecteren van het transportwater zonder nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het fruit.

Periode

01 mei 2003 - 31 mei 2003