Project R-667

Titel

Steunpunt Gelijkekansenbeleid.

Abstract

Het onderzoek heeft volgende globale doelstellingen: - bijdragen tot structureel en lange-termijnonderzoek op het vlak van gelijke kansen, het Vlaams prioritair beleidsdomein; - het ondersteunen en bevorderen van de globale ontwikkeling en uitvoering van het gelijkekansenbeleid en van de integratie van dit beleid in andere beleidssectoren en in maatschappelijke structuren; - het sensibiliseren van de doelgroepen en van de bredere bevolking voor de gelijkekansenproblematiek, dit is de feitelijke ongelijkheden in de samenleving zichtbaar en bespreekbaar maken.

Periode

01 oktober 2001 - 31 december 2006