Project R-1394

Titel

De rol van armoede in de in-, door- en uitstroom in/uit de psychiatrie in Vlaanderen (Onderzoek)

Abstract

De doelstelling van het onderzoek is om meer inzicht te verkrijgen in de relatie tussen armoede en psychiatrie. Het onderzoek is gericht op het in kaart brengen van de rol die armoede speelt in het proces van instroom, doorstroom en uitstroom uit de psychiatrie. Dit gebeurt middels een verkennende studie uitgevoerd op basis van de casestudie 'Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem' waarbij de mechanismen worden geanalyseerd die de relatie tussen (kans)armoede en psychiatrie bepalen. Gedurende deze verkennende studie wordt een vervolg voorbereid met een vergelijkend onderzoek bij een aantal psychiatrische instellingen in Vlaanderen.

Periode

01 december 2008 - 31 mei 2009