Project R-2699

Titel

Bepaling en de verwijdering van giftige stoffen in het water in industriële gebieden met behulp van bijproducten uit de landbouw afkomstige actieve kool

Abstract

Adsorptie is de meest gebruikte methode voor waterzuivering dankzij de efficiëntie en het grote aantal bruikbare adsorbens waaronder actieve kool. Het nadeel echter bij het gebruik van actieve kool is de kostprijs. Hout en vette kolen zijn de grondstoffen voor de industriële productie van actieve kool. Door de toenemende kostprijs voor kolen en de afnemende bosbouw is het noodzakelijk om nieuwe methoden te vinden om actieve kool te produceren. Een mogelijke oplossing is de productie van actieve kool uit landbouwafvalproducten. Dit onderzoeksproject heeft tot doel om na te gaan of actieve kool, vervaardigd uit landbouwafvalproducten, als waterzuiveringsmiddel kan gebruikt worden.

Periode

01 oktober 2010 - 30 september 2014