Project R-2721

Titel

Virtuele Open Access landbouw en aquacultuur repository: het delen van wetenschappelijke onderzoek met betrekking tot landbouw, voedsel en milieu: VOA3R

Abstract

VOA3R is een vernieuwend onderzoeksproject en staat voor: "Virtual Open Access Agriculture & Aquaculture Repository: Sharing Scientific and Scholarly Research related to Agriculture, Food, and Environment". Het doel van het VOA3R project is de verspreiding en de toegankelijkheid van de output van het Europees onderzoek in landbouw en aquacultuur te verbeteren door een innovatieve benadering met behulp van open access onderzoeksproducten. Dit zal bereikt worden door een experimentele benaderingen van wetenschappelijke (meta)data en door het creëren van diensten die bestaande open access repositories integreren met publicatiemanagement systemen. Op basis van een strikte open access strategie, zal de VOA3R dienst bibliotheken, document collecties en andere publicatiesystemen connecteren door middel van een geavanceerde zoekinterface die rekening houdt met de specifieke aspecten van het onderzoek (methodes, variabelen, metingen, instrumenten, technieken, e.d.) in de specifieke domeinen. De gebruikers van de VOA3R dienst zijn academici en onderzoekers, maar ook studenten en mensen uit de praktijk, die ofwel wetenschappelijke onderzoeksoutput wensen op te zoeken of te publiceren. Het project is gefocust op de domeinen landbouw, aquacultuur en leefmilieu, gebruik makend van bestaande modellen in deze domeinen. Maar de technologie en de bijhorende modellen zullen bruikbaar zijn voor andere academische disciplines. Het VOA3R platform hergebruikt bestaande en voldragen technologie voor metadata and semantiek om een geavanceerde en geïntegreerde gemeenschapsgerichte service voor de retrieval van relevante open content en data op te zetten. De service zal de onderzoekers de mogelijkheid bieden om hun informatiebehoeften te formuleren in de termen aangepast aan de wetenschappelijke methodes in hun werkveld (variabelen, technieken, evaluatiemethoden, interessevelden, etc.) en gecombineerd met begripsomschrijvingen zoals beschreven in metadata. In de gemeenschapsbenadering zullen nieuwe evaluatiemethodes aangebracht worden (bijvoorbeeld ratings, publieke commentaren en besprekingen, social tagging en linken van aanverwante rapporten) die het klassieke peer review proces zullen aanvullen en een nieuwe dimensie geven. De ontwikkelde technologie zal beschikbaar gesteld worden in open source, zodat het servicemodel kan overgenomen worden door ondernemingen (ook KMOs) en andere vormen van instellingen.

Periode

01 juni 2010 - 31 mei 2013