Project R-3619

Titel

SAFECYCLE - ICT applicaties voor veilig fietsen in Europa (Onderzoek)

Abstract

Het SAFECYCLE project zal complementair zijn aan het Intelligent Car Initiative. Het hoofddoel is:  Het identificeren van e-veiligheidsapplicaties die de veiligheid van fietsers in Europa zal bevorderen.  Het creëren van kennis en van een bewustzijn met betrekking tot e-veiligheidsapplicaties voor het fietsen.  Het versnellen van de opnamen van e-veiligheidsapplicaties voor het fietsen. Dit zal gerealiseerd worden via:  Een state-of-the-art overzicht van e-veiligheidsapplicaties voor het fietsen.  De identificatie van bruikbare e-veiligheidsapplicaties/diensten, gebaseerd op een SWOT analyse en een impact bepaling.  Het creëren van een platform als een middel om te communiceren over resultaten, om bewustmaking te realiseren en om relevante partijen te koppelen (industrie, Intelligent Car Initiative, autoriteiten, dienstverleners, enz.) Oftewel door het versterken van de veiligheid voor fietsers en het attractiever maken van het fietsen.

Periode

01 juni 2011 - 30 november 2012