Project R-2649

Titel

Infrastructuur voor fotovoltaïsch onderzoek

Abstract

Het project is in de eerste plaats een investeringsproject. De wetenschappelijke competentie van de uitvoerende onderzoeksinstellingen is hoog. De beschikbaarheid van de onderzoeksinfrastructuur draagt er toe bij dat de uitvoerders hun ambitieuze onderzoeks- en ontwikkelingsdoelstellingen kunnen halen en hun huidige positie verder kunnen uitbouwen. Uit een studie van Generaties en Agoria blijkt dat de tewerkstelling in Vlaanderen in de sector van de zonne-energie kan groeien van meer dan 400 arbeidsplaatsen (2007) tot 7000 (2020). Door de beschikbaarheid van de onderzoeksinfrastructuur worden de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten voor producten en diensten met hoge toegevoegde waarde ondersteunend, zodat de Vlaamse bedrijven in de toekomst een belangrijke internationale rol kunnen spelen of hun huidige internationale positie minstens kunnen handhaven.

Periode

01 september 2009 - 28 februari 2014