Project R-2896

Titel

Multipliciteit van interactie : oorzaak en effect van meerdere interactiestromen op interactie modellering en event afhandeling

Abstract

Multipliciteit van interactie : oorzaak en effect van meerdere interactiestromen op interactie modellering en event afhandeling. In de afgelopen tien jaar heeft de onderzoeksgemeenschap een brede waaier van mens-computer interactie modellen voorgesteld om zeer interactieve systemenontwerpen te ontwerpen en uiteindelijk te bouwen. Het doel van deze modellen is om duidelijk te maken hoe een persoon op verschillende manieren met deze systemen kan werken in zijn omgeving om een taak te voltooien. Helaas kunnen de meeste interactie modellen en methoden niet goed gelijktijdige interacties aan van verschillende (eventueel samenwerkende) gebruikers en de vele (multimodale en event-driven) systemen. Als voorbeeld van een zeer interactieve omgeving noemen we een gezamenlijke opstelling in een ubicomp-achtige vergaderruimte, waar sommige mensen samenwerken aan een multitouch tafel en gebruik maken van een aantal beeldschermen op de muur. Geavanceerde interactie paradigma's, en in het bijzonder afhankelijkheden tussen gelijktijdige interacties in dit soort omgevingen zijn moeilijk te beschrijven met behulp van bestaande interactie modellen. We verwijzen naar deze eigenschap als de multipliciteit van onderling afhankelijke simultane interacties. Het doel van dit project is het definiëren fundamentele concepten en methodes die nodig zijn voor de ontwikkeling van zeer interactieve systemen waar meerdere gelijktijdige interactie streams optreden. Om simultane interactie streams op user interface en systeem-niveau aan te pakken, wil dit project een geavanceerde interactie beschrijvende taal en een geavanceerd event driven architectuur ontwerpen.

Periode

01 januari 2011 - 31 december 2014