Project R-2908

Titel

Physical serious gaming - Het verbeteren van de fysieke educatie voor personen met een fijn motorische achterstand door middel van een serious game.

Abstract

Personen met een motorische handicap lopen een achterstand op in de maatschappij omdat het voor hen moeilijk is bepaalde fysieke handelingen te leren. Onderzoek naar en de ontwikkeling van een fysiek educatieve game dat voortkomt uit een bestaande e-learning tool biedt daarbij een oplossing. Een dergelijke game bezorgt een leerrijke en plezierige manier van leren die de betreffende personen anders niet krijgen. Het onderscheid met soortgelijk onderzoek bevindt zich in de focus op fysieke educatie, de uitgebreide en flexibele vormen van feedback, de complexe in-game interacties en een multidisciplinaire samenwerking met experts. Het onderzoek is constructief en empirisch van aard met research-by-design als overkoepelende methode. Het valorisatiepotentieel is groot voor instanties/projecten zoals onder andere het IWT-Tetra project OSMA, Efro Gamehub, EDM, KU Leuven, Stijn VZW (dienstencentrum voor personen met een motorische handicap), Sportsmedia en C-mine omdat het voorgestelde onderzoek zich op een relevant en groeiend domein bevindt.

Periode

01 maart 2011 - 28 februari 2015