Project R-2371

Titel

Onderaanneming in het kader van het WHO-project: " Influenza illness and vaccination in Asia: Data collection of Social Contacts and Mixing Patterns" (Onderzoek)

Abstract

De verspreiding van infectieziekten zoals influenza gebeurd wanneer mensen in nabij contact komen met elkaar. Een betere kennis van de contactpatronen tussen mensen kan tot meer inzichten in de verspreiding van influenza leiden. Deze inzichten zouden dan gebruikt kunnen worden om betere modellen te ontwikkelen om dusdanig the effectiviteit en kosten-effectiviteit van interventieprogrammas beter in te schatten. In Europa werden er onlangs studies uitgevoerd gebruikmakend van dagboekjes om zulke contactinformatie te registreren. Dit project breidt dit werk uit met het uitvoeren van contactstudies in Zuid-Oost Azië om dusdanig de bijhorende contactpatronen te schatten en te vergelijken met bestaande studies zoals deze in Europa en Oost-Azië. Dit project heeft mede als doel om lokale expertise rond het verzamelen van contactgegevens op te bouwen om dusdanig betere wiskundige modellen te ontwikkelen voor influenza in deze regio.

Periode

01 februari 2010 - 31 augustus 2010