Project R-3519

Titel

Dentale pulpa stamcellen: naar een nieuwe oplossing voor trauma's aan de nervus alveolaris inferior (Onderzoek)

Abstract

Permanente beschadiging van de nervus alveolaris inferior (IAN) is een veel voorkomende en ernstige complicatie in de tandheelkundige gezondheidszorg. Omdat de momenteel gebruikte behandelingen van IAN verwondingen nog lang niet het gewenste resultaat beogen, is er een dringende behoefte aan betere en alternatieve therapieën. Onlangs is er een mesenchymale stamcelbevolking geïdentificeerd binnen het zachte pulpweefsel van de menselijke tand. In tegenstelling tot de stamcellen uit het beenmerg, kunnen deze pulpa stamcellen (hDPSC) eenvoudig worden gewonnen zonder complicaties en ethische kwesties. hDPSC bezit de capaciteit voor differentiatie in chondrocyten, osteoblasten en adipocyten en worden momenteel geëvalueerd in klinische studies voor botweefselengineering. Bovendien hebben hDPSC neurotrofe eigenschappen en de mogelijkheid om te transdifferentiëren in neuronale cellen. Voorts blijkt uit voorlopige gegevens die zijn verkregen in ons laboratorium dat deze cellen ook differentiëren in Schwann cellen. Daarom is het doel van dit project het in detail verhelderen van de neurotrofe en Schwann cel differentiatiepotentieel van de hDPSCs en de toepassing van deze cellen de IAN schade in een in vivo rat model te behandelen. De verkregen kennis in dit onderzoeksvoorstel kan ook leiden tot een oplossing voor andere perifere zenuwtrauma's en pathologieën, zoals de Charcot-Marie-Tooth ziekte.

Periode

01 januari 2012 - 31 december 2015