Project R-3503

Titel

Studie naar de oppervlakte-eigenschappen van organisch gemodificeerde transitiemetaaloxiden.

Abstract

De prestatie van materialen in verscheidene applicaties hangt sterk af van physico-chemische oppervlakte eigenschappen. Daarom dat organische oppervlak modificaties wijdverspreid worden toegepast bij het onderzoek van materialen. De interesse voor efficiënte modificatie methodes, vooral ontwikkeld voor transitie van metaal oxides, ervaart een snelle stijging door hun brede chemische en corrosieve stabiliteit. Organosilylatie en organophosophore zuur enting zijn de best gekende methodes voor oppervlak modificaties of transitie metaal oxides. Recentelijk, een nieuwe methode, gebaseerd op de reactie van Grignard reagentia met voorbehandelde titania oppervlakken, werd ontwikkeld door samenwerking door de UA en VITO. Alhoewel de verscheidene opeprvlak modificatie methodes resulteren in het enten van organische functionele groepen op het oppervlak, weinig is nog steeds gekend over de bekomen physico-chemische oppervlak kenmerken in realtie tot de gebruikte entings methodologie en de invloed daarvan op de interactie van probe moleculen met deze gemodifieerde materialen. Dit project mikt op het ophelderen van de impact op de entings methodology en het type van functionele organische groep op de physico-chemische eigenschappen van de bekomen organische oppervlaktelaag en haar interactie met probe moleculen. Om de noodzakelijke inzichten te bekomen, synthese en diepgaande complementaire (in-situ en hyphenated) karakterisatie technieken zullen gecorreleerd worden tot quantum chemische berekeningen op grote modelsystemen.

Periode

01 januari 2012 - 31 december 2015