Project R-3644

Titel

Epigenetische en mitochondriale effecten bij pasgeborenen in associatie met blootstelling aan luchtvervuiling en toxische metalen in utero (Onderzoek)

Abstract

Epigenetische effecten van stofdeeltjes en giftige metalen zijn onderzocht in een experimentele context, maar tot nu toe ontbreken er studies over populaties of in het geval van het vroege leven is blootstelling zelfs niet bestaand. De placenta speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van de foetus. In dit kader onderzoeken we het nut van de placenta genexpressie, DNA-methylatie en de mitochondriale DNA-inhoud in samenwerking met giftige metalen van het navelstrengbloed en blootstelling aan fijne luchtvervuiling. Met de huidige aanpak willen we de onderliggende mechanismen van vroege blootstelling beoordelen en nieuwe biomarkers voor het gebruik in milieu-epidemiologie en mogelijke toekomstige klinische settings ontwikkelen. Het oprichten van een geboortecohort van dit soort is van belang om samen te werken met andere Europese consortia over dit onderwerp.

Periode

01 januari 2012 - 31 december 2015