Project R-3278

Titel

COST Action MP0904: Single- and multiphase ferroics and multiferroics with restricted geometries (SIMUFER)

Abstract

Het belangrijkste objectief van deze COST actie is het organiseren van een multidisciplinair Europees wetenschappelijk netwerk, bestaand uit groepen met ervaring in de synthese, geavanceerde karakterisering en modellering van mono- en multifase ferroïsche en multiferroïsche nanosystemen. Het doel van de actie is om een Europees wetenschappelijk kennisplatform uit te bouwen van hoog niveau, in het gebied van mono- en multifase, nanoschaal ferroïsche en multiferroïsche oxides met begrensde geometrieën. In deze oxides worden nieuwe eigenschappen aangedreven door het aanpassen van de afmetingen, vorm en grenslaagbemiddelde fenomenen. Ferroïsche en multiferroïsche oxides met variërende begrenzingsvoorwaarden (dunne films, vrijstaande of ondersteunde nanodeeltjes/-draden/-linten/-eilanden/-torussen, holle deeltjes en hiërarchische structuren) en multifase systemen met tenminste één ferroïsche of multiferroïsche component zullen aangemaakt worden door middel van innovatieve syntheses en top-down aanpakken, zullen onderzocht worden door een veelheid aan complexe technieken en theoretisch beschreven worden aan de hand van multischaal modellering. Actieve links tussen Europese laboratoria zullen opgericht worden, opdat de kennis in dit onderzoeksveld kan uitstijgen boven de huidige stand van zaken. Specifieke werktuigen zullen gepromoot worden om een groep van jonge onderzoekers te creëren met een hoog wetenschappelijk niveau en bestuurlijke competenties, om bij te dragen tot de toekomstige competitiviteit van Europa in dit onderzoeksonderwerp.

Periode

02 maart 2010 - 01 maart 2014