Project R-2913

Titel

Ontwikkeling van een injectieproces van EPS parels voor postisolatie van spouwmuren

Abstract

Het algemeen doel van dit project is een injectieproces voor EPS parels te ontwikkelen dat een constant hoge uitvoeringskwaliteit waarborgt. Hiervoor meer eerst inzicht verkregen worden in de interagerende factoren die de kwaliteit van een in situ gevormde isolatieplaat met EPS parels voor bestaande spouwmuurisolatie beïnvloeden. Deze kennis is vandaag niet publiek beschikbaar en zal nu in dit project gegenereerd worden. Vervolgens wordt deze kennis vertaald in de technische specificaties van een proefinjectieinstallatie die aangepast is aan de vereisten van de Belgische markt. Tenslotte wordt een proefinstallatie grondig getest, zodat met zekerheid een proces bereikt wordt waarbij de thermische en vochtgerelateerde eigenschappen van deze isolatieplaat onder alle omstandigheden maximaal zijn.

Periode

01 april 2010 - 31 juli 2011