Project R-3279

Titel

Het analyseren en rapporteren van gegevens op multi-resistentie in antimicrobiële resistent geïsoleerde gegevens bekomen via vrijwillig deelnemende lidstaten voor het jaar 2010.

Abstract

Tot nu toe werd antimicrobiële resistentie (AMR), gerapporteerd door de lidstaten, geanalyseerd door EFSA op een geaggregeerd niveau. Echter, gegevens uit het bacteriële isolate niveau maken een meer diepgaande analyse van de weerstand mogelijk, waaronder multi-resistentie patronen van isolaten en een beschrijving van klonale verspreiding van resistente stammen. Een pilot AMR isolate gebaseerde gegevenscollectie voor 2010 werd gelanceerd, in samenwerking met een aantal vrijwillige lidstaten. Het doel van dit project is om de isolate gebaseerde gegevens over antimicrobiële resistentie te analyseren op Salmonella, Compylobacter, indicator E. coli en indicator enterococcen, afgeleid van voedsel en dieren, gebaseerd op de piloot AMR isolate gebaseerde gegevenscollectie voor 2010. De specifieke doelstellingen zijn: - Analyseren door gebruik te maken van passende methoden van gegevens over antimicrobiële multiresistance in Salmonella, Compylobacter, indicator E. coli en indicator enterococcen, geïsoleerd uit voedsel en dieren - Bestuderen van de kwantitatieve relatie tussen resistentie tegen verschillende antibiotica in Salmonella, Compylobacter, indicator E. coli en indicator enterococcen. - Een verslag schrijven over de resultaten en de analyse, op basis van Salmonella serovars, Campylobacter soorten, enterococcal soorten, de rapporterende landen en diersoorten/populaties

Periode

19 juli 2011 - 18 juli 2012