Project R-3397

Titel

Studie naar de optimale locatie van huisartsenwachtposten in België (Onderzoek)

Abstract

Een model wordt opgemaakt om het aantal en de ideale inplanting van huisartsenwachtposten voor het volledige grondgebied België in kaart te brengen. Het model vertrekt vanuit een indeling van grondgebied in geografische sectoren, vanuit een gecombineerd systeem : in beginsel wordt gewerkt met het grondgebied van de gemeentes, behalve voor de grootstedelijke gebieden, waarvoor wegens het bevolkingsaantal wordt gewerkt op deelgemeenteniveau. Er wordt een bereikbaarheidsmodel aangeleverd dat de optimale locatie van huisartsenwachtposten visualiseert op kaart en aangeeft welke (deel-)gemeentes binnen het werkingsgebied van elke post vallen : voor elke (deel-)gemeente wordt ook aangegeven wat de aanrijtijd is tot de dichtstbijzijnde wachtpost. Per wachtpost wordt het bevolkingsaantal van het werkingsgebied en het aantal artsen dat actief is binnen het werkingsgebied aangegeven. Aan het RIZIV en aan de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen wordt een model aangeboden dat kan worden aangewend als ondersteunend instrument voor haar beleid over de financiering van de huisartsenwachtposten.

Periode

15 juli 2011 - 14 oktober 2011