Project R-3264

Titel

Chemische syntheseroutes voor 3 dimensionele nano-architecturen in energieopwekking en -opslag

Abstract

In het huidige project, zullen innovatieve routes worden ontwikkeld voor de synthese van nieuwe materiaalsystemen met gecontroleerde nanostructuur in 3 dimensies. De geselecteerde multimetaal oxides en fosfaten worden erkend als "high potentials" voor verbeterde elektrochemische energieopslag en -opwekking in de meest recente wetenschappelijke literatuur. Drie uitdagingen zullen in het voorliggend project worden aangegaan: de synthese van fasezuivere nieuwe materiaalcomposities, de vorming van complex gevormde poedermaterialen en 3D geordende nanoarchitecturen en het verwezenlijken van gecontroleerde interfaces in functionele device-omgevingen. Al deze kwesties zullen aangepakt worden door het toepassen van nat chemische syntheseroutes. Hernieuwbare, watergebaseerde routes genieten de voorkeur en nieuwe mogelijkheden voor het bereiken van de gewenste nanostructuren zullen onderzocht worden. De aanpak die gevolgd wordt om deze projectdoelen te realiseren, zal erin bestaan nieuwe precursoren te ontwikkelen voor de synthese van nieuwe materialen met hoog-valente metaalionen, die strenge controle van de oxidatietoestand vereisen, nieuwe harde of zachte templaatgebaseerde routes te ontwikkelen, en de depositie te realiseren van ultradunne coatings op actieve materialen voor devices. Op deze manier, zullen diepgaande inzichten bekomen worden in de bepalende factoren bij de verwezenlijking van nieuwe, functionele 3D materialen door middel van "zachte" chemische syntheseroutes.

Periode

01 oktober 2011 - 30 september 2013