Project R-3987

Titel

Uitbreiding van de onderzoeksmogelijkheden van de IMOB rijsimulator (Onderzoek)

Abstract

Een uitbreiding van de 2 rijsimulatoren met nieuwe apparatuur wordt beschreven. Vier veranderingen worden beschreven. Transcranial Magnetic Stimulation (TMS) zal geïmplementeerd worden in toekomstig onderzoek om onderliggende neurocognitieve processen van rijden te onderzoeken. TMS is een gevestigde techniek om een goed gedefinieerd deel van de hersenen te stimuleren. Het kan causale relaties tussen hersenen en gedrag blootleggen en daarmee belangrijke informatie over onderliggende neurocognitieve processen van rijden. Hiervoor is "repetitive" TMS (rTMS) noodzakelijk. Ten tweede is een nieuw "eye- and head-tracking" systeem nodig om oogbewegingen tijdens het rijden te kunnen meten in beide simulatoren die vaak tegelijk in gebruik zijn. Ten derde zal vervanging van de projectoren de algemene beeldscherpte en leesbaarheid in de simulator verbeteren wat van belang is voor onze projecten over wegontwerp. Als laatste zullen fysieke scheiding van de bestuurder en experimentleider en een mockup bestaande uit een volledige auto de betrouwbaarheid van onze metingen van rijgedrag verbeteren. Alles tezamen zal de uitbreiding resulteren in een completer en betrouwbaarder beeld van rijgedrag.

Periode

28 juni 2012 - 01 november 2018