Project R-3986

Titel

LC-MS@UHasselt: Lineare Trap Quadrupool-Orbitrap massa spectrometer

Abstract

Hoge-resolutie massaspectrometrie (HRMS) is noodzakelijk voor een state-of-art karakterisering van synthetische polymeren. Het laat een exacte toewijzing van de productdistributies toe waardoor de polymerisatiemechanismen gemakkelijk worden achterhaald, omdat nevenproducten zéér accuraat kunnen opgespoord worden. Bovendien verkrijgt men door de kombinatie ESI-MS met gelpermeatie productdistributies in functie van de lengte van de polymeerketen. Mede door het voorkomen van meervoudige ladingen kunnen alzo polymeren tot 20kDa worden bestudeerd. In de zogenaamde 'click' chemie is HRMS standaard bij de bepaling van de koppelingsefficiëntie. Ook in de levenswetenschappen raakt HRMS in zwang voor de karakterisering en kwantificering van natuurlijke polymeren zoals eiwitten en nucleïnezuren evenals van biochemicaliën. In het biomedisch onderzoek zal het voorgestelde HRMS platform de opsporing van ziekte gerelateerde moleculen (zogenaamde biomerkers) sterk vergemakkelijken alsook het inzicht in de onderliggende pathogenese verruimen.

Periode

28 juni 2012 - 01 november 2018