Project R-3793

Titel

Steunpunt Inburgering en Integratie (Onderzoek)

Abstract

Deze overeenkomst betreft de opstart van een steunpunt rond "Inburgering en Integratie" zoals goedgekeurd door de Vlaamse regering voor een periode van Vijf jaar van 01.01.2012 tot 31.12.2015. Partners binnen het project zijn KULeuven, UAntwerpen en UGent. Het project wordt uitgevoerd zoals gedefinieerd in voorliggend contract.

Periode

01 januari 2012 - 31 december 2015