Project R-3395

Titel

PHL-doctoraat van Remco Roes met de titel : ' Scenografie van de sublieme ruimte' (Onderzoek)

Abstract

Dit ontwerpend onderzoek richt zich op de vraag hoe de filosofische notie van 'het sublieme' vertaald kan worden naar een ruimtelijke scenografie. Dit vraagstuk wordt vanuit twee kanten benaderd: enerzijds vanuit een filosofische en historische lezing van het sublieme en anderzijds vanuit een scenografische, artistieke praktijk. De hybride aard van het onderzoek wordt ondersteund door een dynamische methode die de grenzen van de verschillende disciplines respecteert en tegelijk uitnodigt tot een wisselwerking. De losse componenten en afzonderlijke disciplines binnen het doctoraat worden daartoe verenigd binnen één conceptuele structuur, een imaginair interieur. Het onderzoek is een dérive binnen deze ruimte waarbij niet alleen de vaste theoretische kaders worden verkend, maar ook de mogelijkheden en reactie hierop in de vorm van een artistiek handelen. Het uiteindelijke resultaat zal een constellatie zijn die bestaat uit zowel een visuele, ruimtelijke component als een tekstuele, reflexieve component. Vanuit deze verzameling zullen meer concrete ontwerptools gedestilleerd worden die inzetbaar zijn binnen het vakgebied van de interieurarchitectuur. De nadruk hierbij ligt op de toepasbaarheid bij herbestemmingsvraagstukken.

Periode

01 november 2011 - 31 december 2015