Project R-3998

Titel

Autonoom en gepersonaliseerd gebruik van het I-TRAVLE concept bij personen met MS & CVA

Abstract

Dit project richt zich op Multiple Sclerosis (MS), de meest frequent voorkomende en invaliderende neurologische aandoening bij jonge volwassenen (1/1000), alsook Cerebro-Vasculair Accident (CVA), de meest frequente en invaliderende aandoening bij de ouder wordende populatie (44/1000 in de leeftijdscategorie 65-74 jaar stijgend tot 93/1000 bij 85 jaar en ouder). Het aantal patiënten en hiermee gepaarde gaande zorgnoden zal in de regio nog verder toenemen gezien de toenemende levensverwachting maar ook incidentie van CVA. 75-80% van deze patiënten worden geconfronteerd met een slechte arm- en handfunctie aan één (CVA) of zelfs beide (MS) lichaamszijden, waardoor het uitvoeren van veel activiteiten van het dagelijkse leven bij minstens de helft van patiënten vertraagd, minder goed of vaak onmogelijk wordt. Dit leidt tot een verminderde zelfredzaamheid en grotere (zorg)afhankelijkheid met hoge kosten, en verminderde participatie in de maatschappij. In een voorgaand interreg IV project IVA-VLANED - 1.14 met naam "Revalidatierobotica II" werd een proof-of-concept prototype van virtuele leeromgeving ontwikkeld met als naam I-TRAVLE, 'individualised technology and robot-assisted virtual learning environment' (www.i-travle.eu). Met behulp van een revalidatierobot (haptic master) kon de patiënt navigeren door het systeem en aangepaste oefeningen uitvoeren die vooraf door de therapeut werden ingesteld. Eerste studies tonen aan dat trainen met dit robotsysteem leidt tot een beter gebruik van de arm bij dagdagelijkse handelingen, zoals een volledige maaltijd eten of rolstoelgebruik. Dit vervolgproject heeft als hoofddoelstellingen om de ontwikkelde proof-of-concept virtuele leeromgeving voor revalidatierobotsystemen: 1. te personaliseren in functie van de bewegingsmogelijkheden van de patiënt door automatische aanpassingen in de leeromgeving (feedback, moeilijkheidsgraad en dergelijke) of zwaartekrachtsondersteuning bijvoorbeeld wanneer de patiënt vermoeid geraakt of verbetert na verloop van tijd, 2. te generaliseren zodat het ook gebruikt kan worden met andere (kleinere) revalidatierobotica ten opzichte van enkel de haptic master revalidatierobot momenteel 3. volledig autonoom te laten gebruiken door de patiënt voor therapeutisch verantwoorde en effectieve langdurige training. dit tot in de thuissituatie met opvolging vanuit een gespecialiseerd centrum Dit laatste zullen reflecties over een nieuw zorgmodel includeren.

Periode

01 april 2012 - 31 december 2014