Project R-3927

Titel

De ontwikkeling van voorspellende modellen voor de groei van L. monocytogenes en voor de naleving van de L. monocytogenes voedselveiligheid criteria in levensmiddelen waarvoor de nulmeting prevalentie van L. monocytogenes besmet voedsel RTE is

Abstract

Voorspellende modellen voor microbiële groei van L. monocytogenes zullen worden ontwikkeld rekening houdend met de verschillende opslagcondities. Deze modellen zullen gebruik maken van opsomming van gegevens uit de enquêtes over verpakte vis op twee verschillende tijdstippen (bij bemonstering en aan het einde van de houdbaarheidstermijn). Het effect van temperatuur, pH en water activiteit zal worden aangepakt. De ontwikkeling van voorspellende modellen voor de naleving van de L. monocytogenes criteria is vastgelegd in Verordening 2073/2005 inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen. Het doel van de modelmatige aanpak zal zijn om te beoordelen of de waargenomen prevalentie schattingen van L. monocytogenes in verpakte vis, in zachte of halfzachte kazen en in verpakte warmtebehandelde vleesproducten aan het eind van de houdbaarheidsperiode compatibel zijn met de L. monocytogenes criteria beschreven in de bovengenoemde verordening.

Periode

01 april 2012 - 30 juni 2014