Project R-4084

Titel

Ontwikkeling van nieuwe semi-parametrische mengmodellen voor interval gecensureerde data: mathematische eigenschappen, gedrag voor eindige steekproeven, vergelijkende studie, met toepassingen in het domein van antimicrobiële resistentie

Abstract

Mengmodellen hebben de laatste jaren enorm veel interesse genoten en hebben zich ontwikkeld tot algemeen bekende en zeer populaire modellen. Deze mengmodellen leveren een natuurlijke omkadering voor het modelleren van ongeobserveerde heterogeniteit in populaties. In dit project is het mijn bedoeling om nieuwe mengmodellen voor toepassingen in het domein van Antimicrobiële Resistentie (AMR) te ontwikkelen en te bestuderen. Het doel dat centraal staat in dit onderzoek is het ontwikkelen van mengmodellen voor AMR data en het bestuderen van de mathematische en eindige steekproef eigenschappen van deze modellen, en dit zowel op de continue als op de ordinale schaal. Naast het in rekening brengen van extra complexiteiten zal er ook nadruk gelegd worden op het modelleren van het effect van covariaten en tijdtrends. De specifieke objectieven zijn i) het ontwikkelen en bestuderen van de eigenschappen van een schatter van een nieuw hiërarchisch mengmodel, ii) het bestuderen van de uitbreidingen naar gecensureerde data, iii) de studie van uitbreidingen om verschillende tijdtrends te modelleren binnen de verschillende componenten van het hiërarchische model. Het onderzoek naar i)-iii) omvat de volgende elementen: het bestuderen van mathematische eigenschappen, de studie van eindige steekproef eigenschappen via simulaties, het implementeren en ontwikkelen van software en de toepassing van de nieuwe methodologie op reële AMR gegevens. De resulterende schatter zal een uitstekend middel zijn om de toenemende resistentie in beeld te brengen.

Periode

01 oktober 2012 - 30 september 2014