Project R-4207

Titel

Chemische oplossing synthese van metaaloxiden bij lage temperatuur

Abstract

Natte chemische syntheses levert doorgaans (complexe) oxides bij temperaturen ver onder degene vereist bij vaste toestand syntheses. Dit heeft geleid tot een wijdverspreide "lage temperatuur" status, hoewel temperaturen> 400 ° C gebruikelijk bleven. In tegenstelling, recentelijk werden stringente temperatuur budgetten (<200 ° C) ingevoerd, als gevolg van nieuwe toepassingsgebieden. In 2011 werd een belangrijke doorbraak in de lage temperatuur oxide depositie gerapporteerd. Deze nieuwe route is gebaseerd op autocombustie voorlopers en heeft potentieel voor algemene toepasselijkheid. Evalueren of het autocombustie principe kan worden uitgebreid tot andere precursoren en andere kristallijne oxiden, eventueel bijgestaan door bestraling (UV of magnetron), is een eerste doel in het huidige project. Belangrijker nog, het project beoogt bij te dragen tot de ontwikkeling van een gedetailleerd fysicochemisch begrip van de gedetailleerde processen die plaatsvinden, waaronder reactiemechanismen, thermodynamica en kinetiek. Dit inzicht moet uiteindelijk toelaten om "ontwerp regels" voor lage temperatuur voorlopers in de oplossing afzetting van oxiden te formuleren. Om de doelstellingen te bereiken, zal het project: - een zorgvuldige selectie van oxide materialen vastleggen, met verschillende eisen en eigenschappen, - hydrolytische en niet-hydrolytische precursors vergelijken met en zonder autocombustie vermogen, - decompositiereacties en kristallisatie bestuderen die leiden tot de transformatie van de voorloper van het oxide - Beoordelen van de noodzaak en de effecten van de bijstand van UV of microgolf bestraling

Periode

01 januari 2013 - 31 december 2016