Project R-3877

Titel

Onderzoek naar biodegradeerbare polyesterblends voor levensmiddelenverpakkingen

Abstract

De kunststofindustrie wordt momenteel geconfronteerd met 2 belangrijke problematieken: enerzijds het verbruik van niet-hernieuwbare fossiele grondstoffen als basis voor de synthese en anderzijds de karakteristieke cradle-to-grave levenscyclus van de materialen. Het is in dit opzicht dan ook dat biogebaseerde en biologisch afbreekbare polymeren een veelbelovend alternatief zijn voor de persistente conventionele kunststoffen. In dit project ligt de focus op polyhydroxyalkanoaten, die door bacteriën geproduceerd worden uit hernieuwbare grondstoffen of organische afvalstromen. Deze materialen bezitten veel potentieel als vervangmateriaal voor synthetische kunststoffen wat betreft levensmiddelenverpakking. Twee commercieel beschikbare polyhydroxyalkanoaten werden op voorhand geselecteerd, namelijk poly(3-hydroxybutyraat-co-3-hydroxyvaleraat) en poly(3-hydroxybutyraat-co-3-hydroxyhexanoaat). De voornaamste problemen gekoppeld aan het gebruik van polyhydroxyalkanoaten is de trage kristallisatiekinetiek, kristalgrootte en veroudering tijdens opslag ten gevolge van secundaire kristallisatie. Hiervoor worden in een eerste deel van het project verschillende biogebaseerde en biologisch afbreekbare nucleatiemiddelen getest om kristallisatie te versnellen en verbeteren, maar toch een volledig biologisch afbreekbaar eindmateriaal te bekomen. Vervolgens worden de meest interessante samenstellingen geselecteerd voor verder onderzoek naar hun gebruik als verpakkingsmateriaal. Hierbij spelen vooral de gaspermeabiliteit en de mechanische eigenschappen een belangrijke rol. Belangrijk is ook dat tijdens het onderzoek de verwerkbaarheid van de materialen via gangbare technieken zoals extrusie wordt geanalyseerd

Periode

01 februari 2012 - 31 januari 2016