Project R-4340

Titel

Mitochondriale DNA inhoud in cardiovasculaire veroudering en ziekten: een bevolkingsonderzoek (Onderzoek)

Abstract

Een grote last van de moderne samenleving is de geleidelijke verhoging van de leeftijd-geassocieerde ziekten, zoals hartfalen (HF). De genetische en omgevingsaandrijvers van de linker ventrikel (LV) dysfunctie progressie moeten nog worden opgehelderd. LV dysfunctie is geassocieerd met veranderingen in het cardiale energiemetabolisme. Mitochondria spelen een centrale rol in een verscheidenheid van cardiale celfuncties. De mitochondriale DNA (mtDNA) inhoud correleert met de grootte en het aantal mitochondria, die veranderen onder pathologische omstandigheden, zoals HF. Vandaar dat biomarkers van mitochondriën belangrijk kunnen zijn bij de ziektevoorspelling en tot op heden is haar associatie met de progressie van LV dysfunctie niet onderzocht. Inzicht in de rol van de mitochondriale functie in de overgang van LV dysfunctie tot HF vereist een multidisciplinaire aanpak met het overschrijden van de grenzen tussen klinische en laboratorium geneeskunde. We richten ons op de doelstellingen met toevoeging van een prospectieve dimensie aan de unieke epidemiologische middelen op LV structuur en functie beschikbaar op het Studie Coordinatie centrum, KU Leuven. Dit project steunt ook op cutting-edge technologieën voor het meten van mtDNA inhoud, telomeren, oxidatieve genexpressie en blootstellingsbeoordeling van fijn stofdeeltjes beschikbaar binnen het Centrum voor Milieukunde, Universiteit Hasselt. De doelstellingen van deze studie zijn: (1) Om mtDNA inhoud en de dynamiek in een longitudinale bevolkingsonderzoek te meten; (2) Om de impact te onderzoeken op het mtDNA van telomereer biologie en oxidatieve genen, (3) Om de invloed van mtDNA inhoud en dynamische op LV structuur en functie te bepalen; (4) Om de rol van milieu blootstelling aan fijne stofdeeltjes op de eerder genoemde verenigingen te bestuderen.

Periode

01 januari 2013 - 31 december 2016