Project R-4341

Titel

Gebruik van een stereolithografisch model in tandautotransplantatie en parodontale ligament stamcellen voor pulp revascularisatie en reïnnervatie ter verhoging van de slaagkans voor een tandvervanging bij kinderen (Onderzoek)

Abstract

Verlies van definitieve tanden is een bijzondere uitdaging bij kinderen gezien het feit dat alveolaire botgroei nog niet compleet is en behandelingsbenaderingen zich moeten aanpassen aan zowel de groei- en ontwikkelingswijzigingen in de orale regio om het potentieel voor overleving op lange termijn te verzekeren. Dit zou gerealiseerd kunnen worden via autotransplantatie, wat een biologische benadering is voor tandvervanging bij jonge kinderen. Sleutelfactor voor haar succes is het behoud van het periodontium van de geënte tand. Echter, de verlaging in bloedtoevoer van de tandpulpa leiden tot necrose en in sommige gevallen kan het leiden tot een verlies van de autogetransplanteerde tand. Zo is het doel van dit project om het resultaat van een nieuwe benadering gebruikmakend van een CBCT-gebaseerde chirurgische planning en overdracht techniek, waaronder een stereolithografische chirurgische gids en tand replica te vergelijken met de uitkomst van een traditionele autotransplantatie protocol en ook om de angiogene en neurogene eigenschappen PDLSCs te verkennen om een nieuwe therapeutische strategie te ontwikkelen waarbij topicale toepassing van specifieke angiogene en neurogene factoren op de donor tand, alsmede de chirurgische planning en stereolithografisch model het resultaat van deautotransplantatie techniek zal verbeteren.

Periode

01 januari 2013 - 31 december 2016