Project R-5057

Titel

GREAT : Groeiende hernieuwbare energietoepassingen en technologieën

Abstract

GREAT is een Europees project dat kadert binnen het Interreg IV-B programma "Capitalising on Innovation Focus op smart grids. Smart grids vergemakkelijken de integratie van (decentraal opgewekte) hernieuwbare energie en het 2richtingsverkeer van elektriciteit. Bovendien worden er real-time gegevens uitgewisseld en is aansturing van op afstand mogelijk. Op die manier kan energie worden bespaard, kosten beperkt en betrouwbaarheid en transparantie verhoogt. De implementatie van smart grids vraagt een aangepast business model. Een eerste doelstelling van het project is de versnelde inzet van smart grids, door o.a. stimuleren en initiëren van technological sharing; interregionale platformwerkingen en ondersteuning door beleid. Een tweede doelstelling is de ontwikkeling van een economische beslissingstool voor analyse en evaluatie van economische en institutionele aspecten van gedecentraliseerde energienetwerken en smart grids. UHasselt draagt bij in (1) de fysieke kwantificering van de milieu effecten verbonden aan de implementatie van smart grids, met behulp van een levenscyclusanalyse, (2) een milieu effecten analyse, (3) een internationale vergelijking van regulering en beleid aangaande smart grids.

Periode

01 februari 2012 - 31 december 2015