Project R-3990

Titel

Verlenging IOF-mandaat van Inge Smolders

Abstract

Het betreft een verlenging van een mandaat waarbij het IOF-mandaat wordt ingevuld via de functie van Business Developer van het onderzoeksinstituut BIOMED. In de originele aanvraag werden volgende doelstellingen geformuleerd: Het bevorderen en versterken van de valorisatie van de onderzoeksactiviteiten van BIOMED via: - Verwerving van nieuwe intellectuele eigendom - Versterking en uitbouw van contractresearch en dienstverlening met de life sciences industrie, - Nieuwe licentie-overeenkomsten en spin-offs op basis van IP van het instituut - Bevorderen en versterken van de life sciences economische ontwikkeling in onze regio. Via de inzet van het IOF-mandaat heeft BIOMED de afgelopen 5 jaar sterk kunnen inzetten op bovenstaande valorisatie-activiteiten, naast de sterke uitbouw van het biomedisch basisonderzoek. De IOF-mandataris speelde daarin een essentiële sleutelrol door de activiteiten te coördineren, aan te sturen en proactief te begeleiden. BIOMED wenst de valorisatieactiviteiten enerzijds te consolideren en anderzijds verder uit te bouwen, te verbreden en te verdiepen. Deze aanpak wordt ingebed in het nieuw strategisch plan van BIOMED (in ontwikkeling). De vernieuwde strategie zal zich met name richten op bijkomende onderzoeksdomeinen en de versterking van biomedisch translationeel onderzoek.

Periode

01 augustus 2012 - 31 december 2014