Project R-4617

Titel

FallRisk: Intelligente diensten met het oog op preventie, risico-evaluatie en detectie van valincidenten

Abstract

Valincidenten zijn voor ouderen vaak sterke levensveranderend: ze kunnen leiden tot een vermindering of zelfs verlies van autonomie. Vallen komt vaak voor: meer dan de helft van de ouderen in een verpleegtehuis en ongeveer een derde van de ouderen thuis valt eenmaal per jaar. Voor 10-15% gaat de val gepaard met ernstige verwondingen. Laattijdige hulp kan aanleiding geven tot verdere complicaties zoals dehydratie, drukwonden en zelfs de dood. Alhoewel niet alle valincidenten leiden tot fysische verwondingen, zijn de psychologische gevolgen even belangrijk (angst om nog eens te vallen, verlies van zelfvertrouwen en de vrees om de eigen onafhankelijkheid te verliezen). Deze grote impact zorgt ervoor dat zowel valpreventie als valdetectie noodzakelijk zijn. Hiervoor moeten technologieën geoptimaliseerd worden om de lus te sluiten die van de ouderenrisico's naar de (in)formele zorgnetwerken loopt; dit in het licht van de nieuwe demografie (meer ouderen, minder verzorgers).

Periode

01 januari 2013 - 31 december 2014