Project R-4190

Titel

Uitvoeren van een stapsgewijze beleidsdoorwerking (faseplan) van de resultaten van de 2de Vlaamse humane biomonitoringcampagne uitgevoerd in het kader van de 2de generatie steunpunt Milieu en Gezondheid

Abstract

Na afloop van het tweede Vlaamse humane biomonitoringcampagne (2007-2011) beschikken we over een veelheid aan gegevens: gehaltes van allerhande chemische stoffen in bloed en urine en daarbij horende gezondheidseffecten voor Vlaanderen en twee hot spots. Het fase plan heeft als doel deze biomonitoringsresultaten te vertalen ten behoeve van een gericht milieu- en gezondheidsbeleid.

Periode

01 januari 2012 - 30 juni 2013