Project R-4308

Titel

Een integrale benadering van bedrijfsbeslissingen en -processen voor de optimalisatie en controle van bedrijfsprocessen

Abstract

Business Process Modeling en Decision Modeling zijn een belangrijk aspect in het management van een organisatie. Real-life business processen kunnen zeer complex worden, en het creëren van een normatief model verzekert de gewenste procesuitvoering. Een bedrijfsproces kan vaak worden beschouwd als de uitvoering van zakelijke beslissingen op een manier die een reeks van zakelijke criteria optimaliseert en niet een set van de procesbeheersing schend. Terwijl talen en notaties zoals BPMN (Business Process Modeling Notation) een standaard voor het modelleren van bedrijfsprocessen zijn geworden, hebben beslissingen nauwelijks een modelleringsstandaard. Complexe beslissingen worden soms zelfs gemodelleerd als processen, die fungeren als een leidraad voor de besluitvorming. Dit resulteert echter in een ernstig gebrek aan traceerbaarheid, onderhoudbaarheid en moeilijkheden tijdens het (her)ontwerp van het besluit. Wij stellen een aanpak voor die eerst de structuur van het besluit modelleert en de set van de procesbeheersing definieert. Vervolgens worden een reeks processen vergeleken en/of gegenereerd, die uiteindelijk een reeks zakelijke criteria evalueren. Dit voorstel heeft als doel een stappenplan ontwikkelen voor het modelleren van bedrijfsprocessen gebaseerd op beslissingsstructuren en proces controles, en onderzoekt de uitdagingen die zich voordoen wanneer dergelijke beslissingsstructuren uiteindelijk worden omgezet in meer optimale bedrijfsprocessen.

Periode

01 februari 2013 - 31 januari 2017