Project R-4311

Titel

Hemodynamische en structurele veranderingen in mitraliskleplijden: nadruk op klepherstel in functionele mitralisklepinsufficiëntie (Onderzoek)

Abstract

Functionele mitrale regurgitatie (MR) door abnormale functie van structureel normale mitralis klepbladen in de context van verminderde linkerventrikelfunctie blijft een complexe en slecht begrepen pathologie, de aanwezigheid en ernst van MR die onafhankelijk geassocieerd worden met een verhoogde morbiditeit en mortaliteit. De pathofysiologie van functionele MR heeft voornamelijk betrekking op ventriculaire dysfunctie dan op structurele valvulaire afwijkingen, en is gebaseerd op (1) ringvormige uitbreiding secundair aan linker atriale of ventriculaire dilatatie, en (2) verplaatsing van papillaire spieren door linker ventriculaire remodeling wat resulteert in vasthechting van klepbladen. Tot dusver zijn chirurgische behandelingsstrategieën bij patiënten met ernstige functionele MR voornamelijk gericht op het corrigeren en zelfs "downsizing" van de ringvormige dimensies (bv. beperkende annuloplastie). Uit de verslagen van postoperatieve herhaling van MR, alsmede over de functionele mitralis stenose veroorzaakt door operatie benadrukken de noodzaak van aangepaste behandelingsstrategieën, waardoor de subvalvulaire inrichting en linker ventrikel remodeling ook ge-target worden. Daarom is een beter begrip van (sub-)valvulair gedrag bij patiënten met functionele MR kritisch nodig. Ons project richt zich op (1) het toepassen van de huidige ontwikkelingen in de beeldvorming, d.w.z. driedimensionale (3D) echocardiografie en MRI, om nieuwe inzichten in de structurele en hemodynamische veranderingen te bieden na mitralisklep herstel. Verder richten we ons op (2) het ontwikkelen van een patiënt-specifiek 3D numeriek model van de mitralisklep (inclusief subvalvulaire toestellen en linker ventrikel myocard), om simulatie van klep mechanica en kwantificering van hemodynamische veranderingen na de operatie toe te laten. Uiteindelijk (3) zullen deze nieuwe inzichten en toepassing van een numeriek model gebruikt worden voor het identificeren van targets voor de huidige behandelingsstrategieën.

Periode

01 januari 2013 - 31 december 2016