Project R-4853

Titel

De wisselwerking tussen abdomen, hart & nieren in de pathofysiologie van congestief hartfalen. (Onderzoek)

Abstract

Cardio-Abdomino-Renale Interacties in Congestief hartfalen (CHF) is wereldwijd in opkomst in epidemische proporties. Ondanks succesvolle vooruitgangen in therapie, blijven patiënten frequent gehospitaliseerd door symptomen van congestie. Decognestieve behandelingen worden vaak gecompliceerd door renale dysfunctie, dit is geassocieerd met een slechtere uitkomst, langere hospitalisaties en hogere kosten. Echter, blijven cardio-renale interacties in CHF onvoldoende opgehelderd. Historische gezien werd een slechte forward flow i.e., lage cardiac output resulterend in ongeremde neurohumorale opregulatie, beschouwd als de hoofdoorzaak. Steeds meer aanwijzingen hebben echter het gelijktijdige belang van backward failure benadrukt i.e., systeem congestie in pathofysiologie en ziekteprogressie. Recente aanwijzingen stellen voor dat splanchnische congestie met maladaptieve verstoringen in het abdominale compartiment mogelijks een belangrijke invloed uitoefenen op de cardio-renale efficiëntie in CHF. Doch, wanneer verminderde cardiac output, neurohumorale opregulatie en systeem congestie gelijktijdig optreden in CHF, blijft hun individuele pathofysiologische bijdrage en relatie met het abdominale compartiment nog steeds onbevredigend beantwoord. Daarom is het eerste doel van dit project een ratmodel van splanchnische congestie te ontwikkelen. Vervolgens, zullen de effecten op hemodynamiek, neurohumorale homeostase, en renale cardiale en abdominale orgaan functie geëvalueerd worden. Uiteindelijk zullen de effecten van abdominale congestie bij ratten met bestaande cardiale of renale dysfunctie onderzocht worden.

Periode

01 oktober 2013 - 31 juli 2015