Project R-4825

Titel

Eigendomsrecht op de grens: een juridisch kader voor de mogelijkheden en gevolgen van eigendomssplitsing in België (Onderzoek)

Abstract

Hoewel er in de praktijk vaak een nood bestaat om de controle over goederen te scheiden van de economische gerechtigdheid op de goederen en hun voortbrengsels, kan het Belgische recht maar moeilijk omgaan met een dergelijke "opsplitsing van eigendom". In tegenstelling tot bijvoorbeeld Angelsaksische landen waar men via de trust relatief eenvoudig kan voorzien in een opsplitsing van controle en economische gerechtigdheid kan men dit in ons land enkel bewerkstelligen via een aantal uiteenlopende rechtsfiguren, zoals de burgerlijke maatschap, de private stichting of door het certificeren van effecten. Afhankelijk van de manier waarop ze worden aangewend worden deze rechtsfiguren dan ook "trust-achtige figuren" genoemd. Echter, naast een groot aantal burgerrechtelijke onduidelijkheden blijkt ook de fiscale behandeling van dergelijke rechtsfiguren vaak erg problematisch. Dit onderzoek tracht dan ook klaarheid te scheppen op burgerrechtelijk gebied en vanuit de voortvloeiende conclusies een gepast fiscaal kader aan te bieden, teneinde meer rechtszekerheid te scheppen voor de betrokken actoren.

Periode

01 oktober 2013 - 30 september 2015