Project R-4630

Titel

Integreren van "Business Process Mining" met "Business Process Simulation": Het gebruik van het heden om de toekomst te begrijpen.

Abstract

Bedrijfsmanagement draait om het bereiken van vooropgestelde bedrijfsdoelen gebruik makend van de beschikbare middelen. In de hedendaagse procesgeoriënteerde bedrijfsomgeving zijn simulatiemodellen van bedrijfsprocessen met goede voorspellende kwaliteiten business intelligence instrumenten met een groot potentieel. Desalniettemin stellen diverse auteurs dat business process simulation dit potentieel nog dient waar te maken en diverse beperkingen van de huidige technieken worden aangewezen als de oorzaak van deze gemiste kans. Vaak zijn deze beperkingen verbonden aan naïeve assumpties die gemaakt worden, hetgeen resulteert in minder realistische simulatiemodellen. Met de opkomst van procesbewuste informatiesystemen beschikken bedrijven over grote hoeveelheden gegevens omtrent de uitvoering van hun processen. Het doel van dit onderzoek is het extraheren van zinvolle informatie uit deze grote volumes procesgegevens met behulp van process mining technieken. Vervolgens zal deze informatie getransformeerd worden in meer realistische simulatiemodellen van bedrijfsprocessen. Meer specifiek zal process mining gebruikt worden om empirisch de processtromen te leren kennen, om meerdere varianten in de processtromen te ontdekken en te implementeren, om resource schedules te extraheren, om het gedrag van menselijke resources realistischer te modelleren, om de geschikte logica van de processtroom te leren kennen en om de werkelijke prioriteitsregels te ontdekken. Het doel van dit onderzoeksvoorstel is de succesvolle integratie van process mining en business process simulatie.

Periode

01 oktober 2013 - 30 september 2017