Project R-4636

Titel

Ontwerp en synthese van Multifunctionele PPV-Gebaseerde Nanopartikels voor Multiple Sclerose Onderzoek

Abstract

Multiple sclerose (MS) is een chronische ziekte waarbij het immuun systeem schade berokkent aan het centrale zenuwstelsel door myeline schedes te vernietigen. In 85% van de gevallen heeft de ziekte een patroon dat afwisselt tussen de verergering van symptomen en remissie. Hoewel er al veel onderzoek naar deze ziekte is gedaan, is de zoektocht naar de oorzaak nog steeds gaande. Dit komt mede doordat de bloed-brein barrière (BBB) functioneert als een neuro-beschermend schild. Afhankelijk van de staat van de ziekte kan de BBB permeabel of niet permeabel zijn. Dit onderzoek heeft de ambitie om een methode te ontwikkelen om ziekteactiviteit in het centrale zenuwstelsel the visualiseren bij een gesloten BBB. Dit gebeurt via de synthese van gefunctionaliseerde nanopartikels (NPS), bestaande uit nieuwe multifunctionele polymeren zoals poly(p-phenylene vinylene). Synthese van de NPs, materiaal ontwikkeling en de biomedische toepassing zullen geadresseerd via een multidisciplinaire aanpak. De NPs worden gekarakteriseerd met dynamische licht verstrooiing, transmissie elektron microscopie, x-straal foto-elektron spectroscopie, etc. Hierna worden er in vitro studies uitgevoerd om de toxiciteit, immuun respons en cellulaire opname te testen. Aan de hand van de resultaten worden polymeer mixen gekozen voor in vivo dierstudies waarbij er wordt gekeken naar plasma stabiliteit, biodistributie en MS hersenactiviteit. Dit onderzoek zal resulteren in een beter begrip van NP gebruik in het menselijk lichaam, met name de hersenen, en nieuwe inzichten verschaffen in het verloop van MS.

Periode

01 oktober 2013 - 30 december 2014