Project R-4866

Titel

Intensificatie en opschaling van organische reacties door implementatie van micro- en milliflowreactoren

Abstract

Literatuurstudies geven aan dat de opbrengst en productzuiverheid van verschillende processen in de fijnchemie uit chemische, farmaceutische en voedingssector significant verbeteren door de overschakeling van batch naar geminiaturiseerde flowprocessen, met name door implementatie van micro en milliflowreactoren. Beter massa- en warmtetransport in deze systemen leidt tot snellere reacties en een hogere productkwaliteit. Bovendien worden kostelijke en milieubelastende operaties zoals zuiveren en spoelen die typisch zijn aan batch processen vermeden door de overgang naar een continu proces. Ondanks deze voordelen blijft het gebruik van geminiaturiseerde flowprocessen zeer beperkt in de Vlaamse industrie. Industriële partners geven aan dat een gebrek aan kennis in de bedrijven en ervaring met succesvolle implementaties van flowreactoren hierbij een grote rol speelt. Bijkomend belemmeren het huidig economisch klimaat en de remmende voorsprong door eerdere investeringen in minder efficiënte installaties de introductie van deze concurrentiële technologie. Dit project wil daarom de introductie van flowchemie in de industrie realiseren door i) het inventariseren en kritisch evalueren van bestaande commerciële beschikbare systemen ii) de inzet van nieuwe, potentieel rendabelere reactoren evalueren iii) het uitwerken van een beperkte screenings set-up en rekenmodules om het technologisch, ecologisch en economisch potentieel te beoordelen iv) het uitwerken van opschaling naar de gewenste industriële volumes via milliflowtechnologie en parallellisering van benodigd aantal units en dit aan de hand van een aantal relevante case studies aangeleverd door het werkveld. Het project voorziet de verspreiding van de generieke projectresultaten via wetenschappelijke publicaties, vakliteratuur, netwerkevents, congressen en beurzen. Studenten van de deelnemende onderwijsinstellingen leren tijdens theorielessen, labo's en projecten werken met flowapparatuur. Daarnaast stellen de onderzoeksinstellingen flowapparatuur ter beschikking via 'Open Infrastructuur' kanalen ter bevordering van de innovatiekracht van Vlaamse bedrijven.

Periode

01 oktober 2013 - 30 september 2015