Project R-4577

Titel

Mechanica van zachte weefsels: het belang van de structuur en de densiteit van de elementen in de mechanische eigenschappen van de extracellulaire matrix. (Onderzoek)

Abstract

Labelvrije optische microscopie voor de karakterisatie van biologische preparaten krijgt steeds meer aandacht. Cellen en weefsels bevatten componenten die onder invloed van licht met de gepaste kleur licht van een andere kleur uitzenden waardoor er contrast ontstaat. Hierbij worden gepulste laserbronnen gebruikt. Om de volledige informatie-inhoud uit de beelden te betrekken zijn geavanceerde fysische modellen nodig. De groep Biofysica wil in samenwerking met het team van prof. V. Bito (Celfysiologie) deze technieken aanwenden voor de studie van cellulaire effecten die leiden tot hartfalen. Meer specifiek zal worden nagegaan wat de effecten zijn van oxidatieve stress en het niet-enzymatisch binden van suikers aan lipiden en eiwitten van hartcellen en de omringende structuren.

Periode

01 september 2013 - 31 maart 2014