Project R-4955

Titel

Pilootproject Innovatiestages (Onderzoek)

Abstract

Het uitgangspunt van de Innovatiestage is dat studenten op basis van hun - via het onderwijs - verworven kennis en vaardigheden ingeschakeld worden in concrete, reële innovatieve bedrijfsactiviteiten. De dagelijkse begeleiding wordt voorzien door een medewerker van het bedrijf, die daartoe de nodige begeleiding en ondersteuning krijgt zodat de kwaliteit van de dagelijkse begeleiding geborgd is. De universitaire docenten zullen vanuit het streven naar kwaliteit, vooral waken over de zinvolheid - in het licht van de opleiding - van de activiteiten waarvoor de student ingeschakeld wordt en over het bereiken van de opgestelde leerdoelstellingen. In vergelijking met de praktijk van stages in andere landen en in het verleden in Vlaanderen, richt het pilootproject 'Innovatiestages' zich op een bijkomende dimensie, met name bijdragen aan innovatieve projecten bij de projectaanbieders. Deze aanbieders worden door de innovatiecentra gezocht in een brede doelgroep van bedrijven, universitaire laboratoria, universitaire ziekenhuizen, onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties. Wat de bedrijven betreft zal bijzondere aandacht worden besteed aan de betrokkenheid van KMO's bij de Innovatiestages (minimum 50% KMO's) De studie zal een voorstel maken hoe dit pilootproject organisatorisch vorm moet krijgen in de associaties, inclusief de invulling van de samenwerking met de verschillende innovatie-actoren in Vlaanderen en de dimensionering van de benodigde budgetruimte. Het doel is te komen tot het inrichten van 50 tot 150 innovatiestages in Vlaanderen, te verdelen over alle associaties, in functie van hun aandelen in de opleidingen Industriële Ingenieurswetenschappen.

Periode

01 januari 2013 - 31 december 2013