Project R-4579

Titel

Technologieondersteunende revalidatie voor behandeling van subacute en chronische wervelkolomproblematiek (Onderzoek)

Abstract

Lage rug- en nekklachten zijn een veel voorkomend probleem dat leidt tot beperkingen in het dagelijks functioneren van de patient en tot een verminderde levenskwaliteit. In Belgie ondervinden 19.8 % van de werkende bevolking rugproblemen, en in Europa loopt dit cijfer op tot 24,7%. De maatschappelijke kosten van lage rug- en nekpijn zijn erg hoog, ondermeer door langdurige (para)medische verzorging en werkverzuim. Er wordt tussen 2000 en 2020 een toename verwacht van wervelkolomproblematiek met 14%, mede door demografische veranderingen en een steeds toenemende sedentaire levensstijl. Oefentherapie met een functionele benadering volgens een biopsychosociaal model kan positieve effecten hebben voor het verminderen van rugpijn, en bewerkstelligt een toename van de functie van de wervelkolom. Naarmate men vroeger en intensiever kan behandelen, verhogen de slaagkansen van therapie en verminderen ook de kosten die verbonden zijn aan langdurige ziekte. De toenemende druk op het gezondheidssysteem vereist innovatieve benaderingen om aan de hoge en steeds toenemende zorgvraag te kunnen voldoen. Technologieondersteunde revalidatie kan hier een unieke rol spelen door het aanbieden van individuele oefentherapie volgens een functionele benadering, die motiverend is en aangepast aan het niveau van de patient. Hierbij kan verwacht worden dat de patient bereid is om oefeningen vaak te herhalen, wat kan leiden tot verhoogde behandeleffecten. Een andere meerwaarde kan zijn dat patienten therapie ook thuis kunnen uitvoeren op een door feedback begeleidde wijze waardoor therapietrouw voor thuisoefeningen verhoogt en patienten met wervelkolomproblematiek net in de subacute fase beter begeleid kunnen worden en meer kunnen oefenen. Daarbij biedt technologie mogelijkheden om patienten in de thuissituatie op te volgen na ontslag uit de kliniek of uit het revalidatiecentrum, waarbij detectie van hervallen mogelijk wordt evenals het aanmoedigen om een nieuw/aangepast oefenprogramma te hervatten. Revalidatietechnologie heeft het laatste decennium zeer snelle ontwikkelingen doorgemaakt. Echter, de meeste revalidatietechnologieen die werden ontwikkeld hebben tot doel om neurologische revalidatie (vooral na CVA) te ondersteunen. De ontwikkeling van revalidatietechnologie voor musculoskeletale problematiek staat in vergelijking nog in kinderschoenen. Daar waar voor neurologische revalidatie, na een ontwikkelperiode van ongeveer lS jaar, in de laatste jaren pas de eerste grootschalige klinische studies zijn verschenen, zijn er wat betreft effectiviteit van technologieondersteunde functionele training voor wervelkolomproblematiek tot op heden nog geen resultaten bekend. De doelstellingen van dit doctoraatsproject zijn: 1) het in kaart brengen van bestaande technologieondersteunde trainingsvormen voor wervelkolomproblematiek en potentiele trainingseffecten, 2) het ontwikkelen van een trainingsconcept voor de motorische revalidatie bij wervelkolomproblematiek, dat geschikt is voor implementatie van oefeningen in technologische systemen, 3) het evalueren van effecten van functionele technologieondersteunde training bij rug- en nekproblematiek.

Periode

16 september 2013 - 15 september 2017