Project R-5317

Titel

BelAir: Belgische precisielandbouw in vogelvlucht (Onderzoek)

Abstract

In dit project willen we de nodige informatie verzamelen om zeer gedetailleerd (spectraal en spatiaal) gewasgroei te monitoren. Extra aandacht wordt hierbij besteed aan het detecteren van nutriëntenstress in fruitgewas. Eveneens wordt getracht om verschillende soorten erwten en aardappelen te onderscheiden op basis van hyperspectrale APEX en temporele UAV gegevens.

Periode

01 juni 2013 - 30 juni 2014