Project R-4852

Titel

Het effect van kaolien op de zwavelvrijstelling gedurende pyrolyse van steenkool in een CO2 atmosfeer via AP-TPR.

Abstract

De Onderzoeksraad heeft op 10 oktober 2013 het verblijf van Dr. Ying Gu (Huazhong University of Science and Technology, China) aan de UHasselt goedgekeurd ten laste van het BOF-programma "Korte Verblijven". Gedurende dit verblijf zal Dr. Ying Gu onderzoek uitvoeren in samenwerking met prof. Jan Yperman(Onderzoeksgroep Toegepaste en Analystische Chemie ). Het verblijf zal plaatsvinden in januari tot maart 2014.

Periode

01 november 2013 - 31 januari 2014