Project R-4862

Titel

RADESOL

Abstract

Ondanks dat het een redelijk jong onderzoeksgebied is, vertonen organische fotovoltaïsche cellen een opmerkelijke ontwikkeling. Recent werden top efficiënties van boven de 10% aangetoond. Echter, opdat deze technologie een reële en competitieve energiebron voor de toekomst kan worden, is het duidelijk dat een dieper begrip van de inter-relaties tussen materiaal structuur, nanomorfologie en toestelprestaties nodig is, en dat dit gebaseerd is op generische inzichten op de fundamenten van die relaties. Enkel op deze manier kunnen kracht omzettingen van 15% of meer bereikt worden op een redelijke tijdsschaal. Het consortium samengebracht in dit project omvat toonaangevende groepen van Vlaanderen (België), Portugal, en Noorwegen met betrekking tot geavanceerde materialen synthese en karakterisatie. Het hoofd doel van het project is om nanomorfologie vorming op het moleculair niveau en haar effect op toestelprestatie voorbij de state-of-the-art te ontrafelen door middel van een geïntegreerde experimentele poging en een unieke combinatie van apparatuur en expertise, oog op de studie van mengsels via geavanceerde thermische analyse, solid-state NMR, en X-stralen diffractie en ptychography 3D beeldvormingstechnieken, gecombineerd met analyses van de optoëlektrische kenmerken in foto-voltaïsche toestellen. De resultaten zullen leiden tot een geïntegreerd model dat engineering van de moleculaire structuur toelaat in functie van de gewenste nanomorfologie en de dus gewenste foto-voltaïsche parameters. Pas wanneer dat alle partners sterk betrokken worden binnen de Europese onderzoeksgemeenschap actief binnen organische foto-voltaïsche cellen via netwerk programma's en Nationale en Europese projecten, zal verspreiding van de inzichten bereikt worden wat de onderzoeksimpact van Europa zal versterken en de pogingen om Europese activiteiten in organische electronica te valoriseren vergemakkelijken.

Periode

01 januari 2014 - 31 december 2016